1,2,3,-aanpak

SIELA CENTER werkt vanuit de visie van Anna Terruwe “Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.” (Anna Terruwe).

SIELA Center werkt met ervaren mensen en begeleidt menselijke processen, waar emoties een grote rol spelen.

De eigen unieke aanpak :

 • houdt rekening met het unieke en het universele geheel
 • geeft aandacht aan de integrale mens en de integratieve processen
 • respecteert de balans tussen ’Menselijkheid’ en ‘Zakelijkheid’
 • is alert voor wat zich aandient
 • werkt oplossingsgericht vanuit oorzaken, niet op symptomen
 • zet middelen en methoden in met snelle, blijvende en diepgaande resultaten als gevolg
 • doorbreekt vicieuze cirkels
 • begeleidt over hobbels heen en in het maken van doorbraken

SIELA Center maakt een grote indeling volgens 4 universele facetten:

 • Persoonlijke: Jij met jouw gevoelens, gedachten en herinneringen (intrapsychische dimensie)
 • Interpersoonlijke: Jij met de interactie in je relaties met je dierbaren (interpsychische dimensie)
 • Sociale: Jij met het grotere geheel waar je privé of zakelijk mee verbonden bent
 • Contextuele: Jij met de invloeden en ‘erfenissen’ van je herkomst

 

Wat achtergrond informatie over de aanpak met de getallenreeks 1,2,3,4,5, … als metafoor:

 • 1: één, geheel,  alles maakt deel uit van een geheel, een systeem en is met elkaar verbonden. We kijken holistisch en systemisch. [Holisme: ‘elk geheel ontleent kenmerken aan de samenstellende delen, maar wellicht nog meer aan de samenhang of ordening van die delen en hun interactie’.] We begeleiden jou, als mens, en je organisatie naar heelheid. We zoeken naar de harmonie tussen alle elementen van de identiteit, de eigenheid.
 • 2: diversiteit en tegenpolen, het Yin-Yan-principe: onze duo-begeleiding door een M+V-team (ook Tom Peters ondersteunt ten volle dit ‘M&V-samen-principe’).
 • 3: Synergie van 1+ 1 = 3; het geheel is groter dan de som der delen. Bij een verzameling tellen zowel de delen als de verzameling zelf mee.
 • 4: mensen alsook organisaties hebben een lichaam, geest, hart en ziel. Ook de 4 vragen van The Work van Byron Katie, de 4 facetten Visie, aarden, Moed en Realiteit van het Diamantmodel van P.Koestenbaum.
 • 5: het pentagram, de mens in de vijfhoek (beeld van Leonardo Da Vinci) en ook de niveaus van Bateson (vergelijkbaar principe met piramide van Maslow).