Resultaat

Enkele resultaten van opdrachten, uitgevoerd voor trainings- en coach-organisaties:

“Het traject is met succes en wederzijdse tevredenheid verlopen.”

“De medewerker heeft inzichten gekregen in dieperliggende oorzaken van sommige onaangename reactiepatronen.”

“Van bepaalde emotionele reacties had de medewerker op momenten zelf last. Zij kreeg ook van haar omgeving af en toe opmerkingen hierover.”

“Hoe de medewerker dat kon verhelpen, daar kon hij zelf niet achterkomen. Dit was ook een bijna onmogelijke opgave, aangezien hij zelf onderwerp was van de situatie.”

“Verwonderd en opgelucht kreeg zij zicht op de samenhang van pijnlijke omstandigheden die haar al geruime tijd belemmerden. Soms kwamen er reacties die buiten proportie waren met de gestelde situatie.”

“Hij kan nu zaken in het juiste daglicht plaatsen. Er zijn zeer essentiële inzichten ontstaan. Volgens de medewerker kan hij nu situaties, waar hij op jongere leeftijd geen raad mee kon, op een andere manier benaderen. 

“De medewerker is zich beter bewust geworden van haar eigen positie en houding en voelt zichzelf meer in evenwicht. Zij is gemotiveerd om zich verder te ontplooien en heeft tijdens de meerdaagse voldoende bagage meegekregen om een tijd zelfstandig en autonoom vooruit te kunnen.”