Rouwen na dood, scheiding, verlies van gezondheid …

Verdriet en Rouw… en dan zoeken naar opluchting!

Mensen met verdriet, of in rouw , willen ontsnappen aan de pijnlijke gedachten van verdriet en zoeken naar opluchting.  Ze willen hun verhalen vertellen aan mensen die willen/kunnen luisteren. Aan mensen die durven te luisteren naar de verschrikkelijk  pijnlijke ellende. Mensen met verdriet, en zeker rouwenden, hebben geen behoefte aan mensen die overal hun mening over geven (tenzij er naar gevraagd wordt, natuurlijk) of op alles commentaar geven.  Mensen die niet goed luisteren weten ze wel op elk terrasje te vinden! En, mensen met verdriet zijn ‚uit hun lood geslagen’ door de ingrijpende gebeurtenis/beleving en zijn tijdelijk ontkracht. Door de zeurende, knagende pijn zijn ze helaas niet op sommige momenten niet zo alert (of soms té) op voor hen ongeschikt gezelschap.

Mensen met verdriet hebben behoefte aan mensen die luisteren  met ‚neutrale oren’, de combinatie bezitten van zachtheid én kracht,  die weten hoe belangrijk veiligheid en vertrouwen is  … en nog vele andere kwaliteiten in zich hebben.

… wordt vervolgd met “Mensen met verdriet, problemen of rouw”.

365.257 Different books

Dood, scheiding, verlies van gezondheid …

Verlies, gemis, verdriet, boosheid, …

Waar leren mensen de vaardigheden om hiermee om te gaan? Wanneer beseft men dat er hulp van buitenaf nodig is wil men niet in meer problemen verzeilen?

Meestal zijn er op het verlies-moment allerlei zorgen, die de aandacht opeisen. Eigen verdriet plaatst men op de achtergrond,  men komt in een overleef-stand. Om terug tot echt leven te komen, is dikwijls steun van buitenaf nodig. En gepaste steun is veelal moeilijk te vinden.

Over ’t algemeen heeft men als rouwende behoefte aan persoonlijke aandacht. Aan iemand die luistert naar de verhalen, iemand die troost, begrip heeft en nieuw perspectief toont.  … wordt vervolgd met “Rouwen na dood, scheiding, verlies van gezondheid …”

http://www.flickr.com/photos/audringje/5499217282/

Foto op Flickr van Audringje

Staat Eigenwaarde en Gemoed in relatie met je Omgeving?

Uit onderzoek bleek dat elke groene omgeving (park/natuur) zowel het gevoel van eigenwaarde als de stemming van de personen in de onderzoekspopulatie verbeterde; en dat de aanwezigheid van water zorgde voor nog grotere effecten.

‘Green exercise’, bewegen in de natuur, heeft ook grote voordelen voor bovenstaande welzijnsuitkomsten.

Barton J, Pretty J (2010). What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Evironmental Science & Technology; 44(10): 3947-55.

Originele Abstract (Engelstalig) te lezen via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337470