Doorverwijzing

Deze pagina laten we groeien 🙂

Voor wie op zoek is naar meer Geluk, Gezondheid en Genegenheid…

Wij hebben onze eigen aanpak  en natuurlijk zijn er nog vele anderen die herkenbaar, vergelijkbaar of schijnbaar hetzelfde doen rondom gelukkig zijn, relaties & sexualiteit, opvoeding, scheiding,…  Op de wereld is er wel voor elk wat wils of beurs. En er bestaan ook heel wat meningen over. We wensen dat iedereen zich op eigen manier en tempo kan ontwikkelen.

Om mensen verder te helpen, die op zoek zijn naar hulp voor anderen en op onze website niet vinden wat bij hen past 🙁 ,  geven we enkele verwijzingen naar anderen door:

Eigen kracht Conferenties

Voor sommige conflicten verwijzen we naar het initiatief van  de “Eigen Kracht Conferenties”, wat volledig steunt op de zelfredzaamheid van het eigen ‘systeem’.

Mensen kracht. We geloven in de eigen kracht van mensen. Van de kracht in zichzelf (hun ‘eigenheid’)  en de kracht van hun omgeving (hun ‘systeem’).
In moeilijke tijden heb je de steun van anderen nodig. In een Eigen Kracht– conferentie ® komen familie en vrienden bijeen om samen een plan te bedenken.
Wij steunen dit initiatief  zowel in België als in Nederland.

 

PAika, … als je kinderen en jongeren wil helpen met vermoedelijke  psychiatrische, emotionele, relationele en gedragsproblemen: http://blog.seniorennet.be/hechtingsprobleem/archief.php?ID=339934 .  Prof. dr. Annik Lampo is kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd van PAika, de Psychiatrische Afdeling voor infants, kinderen en adolescenten van het UZ Brussel. Ze heeft bijzondere interesse voor hechtingsstoornissen, verstoorde relaties tussen kinderen en ouders, en psychotrauma.

CAWDELTA.BE    Herkenbaar en vergelijkbaar met ons werk rondom gelukkig zijn, relaties & sexualiteit, opvoeding, scheiding, … houdt  het Centrum voor Algemeen Welzijn Delta België  zich daarnaast ook nog bezig met wonen, administratie & financiën. Ken je iemand die niet meer weet waar te beginnen … en op zoek is naar informatie? Praktische of juridische vragen? In de knoop zit met zichzelf? Niet meer ziet hoe verder in de relatie? Of vragen heeft over de opvoeding van de kinderen?  Het lastig heeft om financieel rond te komen? Zoek om geholpen te worden via maatschappelijke voorzieningen? Onze raad is: Blijf  niet bij de pakken zitten en laat je vraag niet te lang aanslepen! Laat hen dan contact met het CAW opnemen.