Privé-situaties

– Onderzoeksvraag: overgang levensfase

„Met pensioen! En dan?”

8 jaar na het afsluiten van haar traject, schreef deze nu 68-jarige vrouw ons:

„… Zoals me vaak overkomt, gingen mijn gedachten uit naar jullie. Bij toeval hoorde ik een groepje psychologen en therapeuten van gedachten wisselen over het werk. Ze vertelden hoe moeilijk het wel is, hoe energie rovend, om naar mensen te luisteren en ze te helpen. Dat jullie  dit steeds maar opnieuw kunnen doen en dat met liefde vanuit je hart, en dan niet vervallen in het louter therapeutische en het (zeg maar) „financiële aspect” (uurtje factuurtje) … Voilà, dat is wat jullie aanpak zo uniek maakt. Voor mij een blijvend mooie herinnering.

Met dankbaarheid denk ik hoe jullie me in de juiste richting leidde. Hoe jullie me anders naar mijn leven lieten kijken en wat ik er mee kan doen.
Soms ben ik tot tranen toe bewogen om datgene wat in mij plaatsgrijpt, ik voel me goed en geniet van datgene diep in mezelf, ik ben dankbaar. Ik geniet bv. met volle teugen van mijn kunstcreaties, ik heb al prijzen gewonnen en ik heb al van mijn werken verkocht! Ik word aanvaard en geluk gewenst om wat ik presteer. ’t Is om te wenen; ’t doet pijn en toch maakt het me gelukkig en vrij.
Jullie hebben een zeer bijzondere plaats in mijn hart gekregen.
Dit briefje als dank, voor de weg die jullie me hielpen inslaan.”

– Onderzoeksvraag: „Wat belemmert me? wat zit in me? hoe verder?”

Schrijven van een vrouw, 36 jaar:

„… Mijn coach raadde me aan om eens naar Nika & Partners/ SIELA CENTER te gaan.  Ik was al sinds mijn kindertijd op zoek naar iets …  telkens weer voelde ik dat het zich opdrong. Toen ik op maandag bij Nika binnenstapte, wist ik niet wat te verwachten.
Eerst voelde het wat onwennig en overweldigend om individueel met twee mentoren te werken. Maar door hun manier van zijn en werken voelde dat vlug heel gewoon en waardevol. Ik zou het voor geen geld ter wereld nog willen missen. Het was alsof ik thuiskwam bij lieve ouders.
Ik voelde me hartelijk welkom en voelde een bijna tastbare verbondenheid.  Het viel me ontzettend op hoe liefdevol en aandachtig er geluisterd werd. Dingen werden ont-dekt, ontsluierd. Dingen die een eigen leven zijn gaan leiden, dingen die ooit in mijn gedachtepatroon ontstaan zijn. Dingen die mijn woordkeuze en visie op de wereld bepaald en vervormd hebben. Dingen die me beletten om verder te kunnen groeien. Ik had er nooit bij stilgestaan en zag eindelijk een glimp van mezelf in de spiegel die me heel teder voorgehouden werd. 20 jaar had het geduurd en nu kreeg ik ineens een zee van liefde, stilte en vooral ruimte om te spelen met de tijd, mijn eigen tijd …

Nika en Eelco begeleiden me – zoals vroedvrouwen een geboorte begeleiden – om de diepe verdrietige energie,  die los kwam bij die ogenblikken van overdonderend inzicht, van mijn schouders te laten glijden.

Ik voelde me gered! Ik stond in het NU … met 2 engelen naast mij die me de weg terug hadden getoond en me tijd hadden geschonken. Een moment voor mezelf.

Diep in mij begrijp ik nu meer wat en hoe ik de dingen doe en kan doen. Het is voor mezelf en ook voor mijn naasten en mijn collega’s een verademing. Ik heb een blij gemoed en zij zien me stralen.

Dank je, lieve Nika en Eelco !”

– Onderzoeksvraag: „Waarom heb ik toch zo’n behoefte aan dat glas wijn en die tranquilizer?”

„… héél erg bedankt. Ik voel me opgelucht en blij. Jullie doen wonderen samen. Jullie vullen elkaar perfect aan en komen daardoor heel snel tot de kern. Ik had nooit gedacht dat mijn probleem in die hoek te vinden zou zijn. Als docent voor klinische psychologen kan ik jullie aanraden als therapeuten voor therapeuten!”

DROMEN en NACHTMERRIES

Een nachtmerrie, die ik als kind vaak had, hield me af en toe nog bezig. Er zat een betekenis in, maar ik wist niet dewelke. Ik had nooit kunnen vermoeden dat als ik de sleutel zou hebben, mijn leven voorgoed zou veranderen …

Samen met Nika & Eelco heb ik het gevaarlijke, boosaardige, onbekende, het mysterieuze van de nachtmerrie bekeken. Het bleek algauw dat ik met andere inzichten, tot zicht op een andere wereld kwam, waar ik mijn angsten kon trotseren. Ik kreeg een enorme kracht en vertrouwen mee en toen ik ontwaakte was ik een ander mens. Ik had mezelf herkend dankzij die andere dimensie waarin alles is zoals je het hoopt en aanvoelt, waarin tijd en afstand niet meespelen, waarin liefde en verbondenheid de hoofdrol spelen.

Ik voelde me herboren en heel erg dankbaar. Ik ontwikkelde in versneld tempo.
Nika & Eelco hebben me helpen ontwaken.

ONGEWENSTE GEWOONTEN

Vertaalster, 48 jaar,

…het doet me goed, dat jullie mij als persoon benaderden en niet als diegene met een verslaving als probleem.  Jullie hebben me zeer waardevolle inzichten gebracht en nu snap ik waar het bij me fout ging. Ik voel wel degelijk dat er in mij een verandering heeft plaatsgevonden. Al heb ik moeite om de nieuw-verworven inzichten een plaats te geven in mijn dagdagelijks leven, geloof ik toch zeker dat het me gaat lukken.